Комплетна нега на Вашите најдраги во домашни услови!

Оние поради кои сме она што сме денес, заслужуваат безгрижна старост со целосна нега и грижа. За истото да го пружите не сте секогаш во можност поради обемните секојдневни обврски. 

MEDICARE

Ние имаме решение

Сите прегледи и услуги ќе бидат извршени од страна на обучен Тим со претходно големо искуство во делот на работата во Вашиот дом.

Пакет 1

Една посета неделно која се состои од:

Еднаш месечно комплетен преглед и тоа:

*Неделен писмен извештај поделен на денови, препорака за следни испитувања доколку е потребно.

Пакет 2

Една посета неделно која се состои од:

Еднаш месечно комплетен преглед и тоа:

*Неделен писмен извештај поделен на денови, препорака за следни испитувања доколку е потребно.

Дополнителни услуги

MEDICARE

Надвор од рамките на овие 2 пакети, може да бидат извршени следните прегледи во домашни услови:

Стапете во контакт со нас!